ROOTS samling 21 mars.

Alle mellom 13 og 16 år ønskes velkommen på ROOTS-samling/Ungdomsleir lørdag 21. Mars i Melsheia/SI-hytta.
Se innbydelse innbydelse_roots-samling_melsheia_21032009
Påmelding til; gunhild.h.mikalsen@lyse.net

Det blir lagkonkurranse(mini 71 grader nord), o-teknisk trening, pizzakveld med mer.

Samlingen er både for de som var med på første samling på Ognatun i januar og for alle andre som har lyst å bli med!!

Dere ungdommer som var med sist oppfordres til å dra med venner som har lyst å prøve orientering.

Det legges til rette for både de som har drevet mye med orientering og nybegynnere.
Det ble en svært vellykket samling på Ognatun i januar. Håper denne samlingen blir enda kjekkere!

Velkommen!!

Vh Rogaland O-krets
Ørjan Ravndal

ROOTS samling 21 mars. Les mer

Husk Årsmøtet 9 februar

Det er årsmøte mandag 9. februar 2009 kl 19.00, i lokalene til Peder Smedvig AS, Løkkeveien 103. I forkant av årsmøtet blir det som vanlig en hyggelig sammenkomst med kaker og brus, premieutdelinger og Bingo.

(Tlf 905 40 124, Torbjørn – hvis noen er sent ute og kommer til låst dør.)

Agenda for kvelden er følgende:

I forkant av årsmøtet samles små og store SO-løpere til HYGGETREFF kl 18.00.
Utdeling av rankingpremier, klubbmesterskapspremier og deltakermerker, Bingo og Servering

Deretter årsmøtet klokken 19.00:
1. Åpning
2. Godkjenning av dagsorden
3. Valg av ordstyrer, referent og 2 representanter til å underskrive protokollen
4. Årsmelding 2008
5. Regnskap 2008
6. Innkomne saker
7. Kontingent 2009
8. Budsjett 2009
9. Valg

Årsmøtepapirene med regnskap kan du laste ned her: Årsberetning Stavanger O-klubb 2008

Håper mange tar seg tid til å komme.

Husk Årsmøtet 9 februar Les mer

Innkalling til årsmøte – pluss pluss

Godt nytt o-år.

Minner om at vinterkarusellen og nattløpene går sin gang.

Terminlisten for kretsløp er klar, og det er satt opp forslag til nærløp. Mange nasjonale og internasjonale løp ligger også på terminlistene. Så nå er det bare å plotte inn og planlegge.

Hvis andre enn Haldis og Svein har tenkt seg til Skotsk 6-dagers, er det fint om dere sier fra senest onsdag 28. jan, pga samlet påmelding / betaling og lavest påmeldingsavgift.

Likeledes ønsker jeg beskjed om påmelding til påskeløp i Danmark senest onsdag 28. jan.

Her har jeg notert Haldis D 60A, Berit D 65A, Torbjørn H 50A, Bjørn H 55A, Svein og Øyvind H 60A og Thore H 65A. John, tenker du H 60A eller H 55AK?

Ang. nattløp har det vært litt kluss med betaling. Klubben betaler etter antall SO-registrerte på resultatlisten, og vi ber dere løpere informere arrangøren om dette.

Denne ordningen har vi på vinterkarusellen også.

Nytt siste sesong er vandelsattest innen idretten – og det må også vi rette oss etter.

I ”skriften” heter det: Personer som har oppgaver i idrettslag der de må opparbeide et tillits- eller ansvarsforhold til mindreårige, må forelegge politiattest.

Styret i SO har oppnevnt meg, Turid Nystrøm, som ansvarlig for at de personer  dette gjelder, fremlegger politiattest uten merknader. Varaansvarlig må være av det annet kjønn, og dermed er Torbjørn Evensen oppnevnt.

Vedlagt er innkalling til årsmøte 2008 her: Årsmøteinnkalling

O-hilsen Turid

Innkalling til årsmøte – pluss pluss Les mer