Historikk

Tidligere, før internett, med analoge bilder og orienteringsnyheter var i avisene hadde man håndfaste utklippsbøker og fotoalbum. Disse er ikke så enkle å dele, men nå har Øyvind Egeskog scannet SOs permer med utklipp og bilder, og du finner dette under her i PDF format. Se også lenger ned hvor det er endel løse bilder som er samlet.

Vi vil gjerne også ha flere eldre bilder i arkivet. Har du bilder fra løp fra tidligere år som du vil dele vil vi gjerne gjøre det.

Utklippsbok 1
Utklippsbok 1
Utklippsbok 2
Utklippsbok 2

Utklippsbok 3
Utklippsbok 3
Utklippsbok 4
Utklippsbok 4

Utklippsbok 5
Utklippsbok 5
 
Utklippsbok 6
Utklippsbok 6

Utklippsbok 7
Utklippsbok 7
Utklippsbok 8
Utklippsbok 8

Avisutklipp fra august 1986 til mai 1988

Størrelse:146 MB

Utklippsbok 9
Utklippsbok 9

Utklipp 1993 til oktober 2011

Størrelse:109 MB
Kart og utklipp fra o-løp (eldste album)
Kart og utklipp fra o-løp (eldste album)

Dette er den eldste albumen vi har, og her er det masse kart og utklipp fra 1950 årene.


SO-fotoalbum
SO-fotoalbum

Fotoalbum 1955-2008

Hefte med utklipp fra NM-lang på Ombo 1970
Hefte med utklipp fra NM-lang på Ombo 1970
 
Styremøteprotokoll 1983-1999
Styremøteprotokoll 1983-1999
Lov Stavanger OK ved Stiftelsen i 1950
Lov Stavanger OK ved Stiftelsen i 1950

Kort Til Njål fra Stian 1976
Kort Til Njål fra Stian 1976
Orienteringssanger
Orienteringssanger

Sanghefte fra 80 tallet med orienteringssanger.


Treningsopplegg Stavanger OK 1983-84
Treningsopplegg Stavanger OK 1983-84

Treningsopplegget til klubben fra 1983-84 med A, B og C uker. Tror at opplegget kan være like aktuelt i dag. Bakerst er det uttøyingsøvelser og analyseskjema for O-løp.

Huskelapp for O-løp
Huskelapp for O-løp

Lappen her ble brettet på midten og passet akkurat inn i en plastlomme for klippotenger. Tror nok inspirasjonen til å lage denne var endel av oss som var unge o-løpere og stort sett greide å glemme noe hver gang. Ikke alle ting som vi bruker lenger og det er kommet endel nye ting -som tidtakke vi trenge å ta med.

Teksten under er fra tidligere SO hjemmeside:

Stavanger Orienteringsklubb ble stiftet i 1951. I 1955 bygget medlemmene en klubbhytte i Sørmarka som vi fremdeles har.
Hytta bruker vi nå bare som lager for arrangementutstyr, og den har stått til nedfalls i flere år, men har i de senere år fått litt maling og taket er tettet så den ser ganske fin ut der den ligger i skogkanten.

Stavanger Orienteringsklubb ble offisielt stiftet 1. november 1950, dvs klubben vil i 2020 ha 70års jubileum (såvidt). 

Tekst under er hentet fra gamle informasjonsskriv: (30.01.1951)

Stavanger, den  20. januar 1951

Start av orienteringsklubb
- - - - - - - - - - - - - - - - -

Vi innbyr herved til konstituerende møte den 30. januar kl. 19.30 i Totalen (Lillesalen).

Til behandling foreligger:
1.    Åpning og redegjørelse
2.    Vedtak om start av orienteringsklubb
3.    Lagets navn
4.    Lagets formål
5.    Behandling av lov for klubben
6.    Innmelding i N.I.F. og særforbund
7.    Valg i følge lovene

Interimstyret har ikke satt opp forslag til navn på klubben men henstiller til alle å tenke over spørsmålet og komme med forslag på årsmøtet.

Vedlagt følger avskrift av forslag til lover utarbeidet av interimstyret og som skal behandles på møtet. Les lovene gjennom og kom med eventuelle andre forslag som ønskes tatt med i lovene.

Vi henstiller likeledes at alle driver propaganda blant venner og kjente for dette møtet slik at vi får mest mulig interesserte med fra starten av.

Vel møtt den 30. ds.
Interimstyret


ÅRSMELDING FOR ORIENTERINGSKLUBBEN I STAVANGER.
Fra starten til 20/11-51.

Starten
I fjor høst var det først for alvor at de aktive orienteringsløperne i Stavanger begynte å diskutere mulighetene av å starte en ny klubb for o-sport. Som kjent var forholdene slik at de forskjellige idrettslagene hadde sine o-grupper, som var mer eller mindre tynt befolket. De hadde derfor vanskelig for å påta seg større arrangement. De var de samme folkene som måtte påta seg arbeidet hver gang, og det var derfor vanskelig å få bredde i arbeidet. Trening, instruksjon og propaganda ble også svært oppstykket og tilgangen på nye folk ble minimal. Med andre ord, o-sportens utvikling i Stavanger var i ferd med å stagnere.

De aktive o-løperne tillyste så den 1/12-50, et møte i Stavanger Roklubbs lokale for å drøfte saken. Det møtte fram 14 mann, og det ble straks enighet om at det burde startes en ny klubb. Det ble gjort regning med ca. 30 – 35 medlemmer i første omgang, og da dette ville bli vesentlig bare aktive o-løpere, skulle det bli en god grunnstamme å bygge videre på.

Det ble så valgt et interimstyre som skulle ta seg av den foreløpige ledelsen og forberede den konstituerende generalforsamling, som ble bestemt avholdt i januar 51. Interimstyret bestod av:
Sverre Mauritsen, Erling Sola, Olav Høiland, Johs. Sjurseike og Reidar Bergslien. Det ble på møtet avfattet et propagandaskriv til byens aviser, og senere ble det utlagt tegningslister i en del av byens sportsforretninger.

Konstituerende generalforsamling ble holdt i Totalen 30/1-51 kl. 19.30.
Olav Høiland ble valgt til dirigent og klubben ble så offisielt stiftet.

Det første styret ble valgt og bestod av følgende:
Formann:                Reidar Bergslien
Nestformann:          Johs. Sjurseike
Sekretær:                Herman Th. Værland
Kasserer:                Ommund Godal
Styremedlem:          Odd Kjeldaas
1. varamann:           Leif Søndenå
2. varamann:           Joh. A. Jacobsen

Revisorer:               Olav Steensland
Eggert Andreassen

Repr. til R.O:          Reidar Steensland
Eggert Andreassen

På konstituerende generalforsamling ble det vedtatt at klubben skulle tilsluttes N.O.F.

Styret har utnevnt disse komitèer og utvalg:
Møte- og propagandakomitè: Olav Steensland og Joh. A. Jacobsen
Finanskomitè: Ommund Godal, form.
Underholdningskomitè: Kari Høiland og Kåre Høiland
Treningsutvalg: Odd Kjeldaas, Johs. Sjurseike og Olav Høiland

Olav Steensland ble valgt til å få i stand samarbeid med skolene.

Magnus Sjurseike ble valgt til kontaktmann for bedriftsidrettskretsen.


Organisasjon – møter og tilstelninger

Det er siden starten holdt 6 ordinære styremøter, 1 tillitsmannsmøte og 2 medlemsmøter. Interimstyret holdt 2 styremøter samt konst. generalforsamling. Styret har behandlet 36 saker, det er sendt 10 skriv og mottatt 33. Til medlemmene er sendt 13 sirkulærer. Medlemstallet er i dag: 6 kvinner, 9 gutter, 7 juniorer og 58 menn. Tilsammen 80 stk.
På grunn av den store tilgangen på medlemmer har økonomien i laget vært relativt god. dessuten loddet vi i vår ut en sovepose, som vi tjente endel penger på. Nå i høst er det inngått avtale med I.L. Skjalg om å gå sammen om en større utlodning. Skjalg har tatt på seg å skaffe en «sølvskatt», og vi skal gå sammen om loddsalget og dele utbyttet. Vi gjør regning med at det skal bli en ganske pen sum på oss, og vi vil da kunne utvide arbeidet betraktelig.

På medlemsmøtene har medlemmene hold kåserier, vist film og ellers underholdt.
Herr Mellberg fra Kameraklubben har holdt kåseri om fotografering, og herr Bastiansen fra O. Olsen & Co har underholdt oss med sin «Flanellograf».

Trening – Instruksjon – Propaganda

Det er drevet en del propaganda gjennom avisene, ved oppslag, og ellers har medlemmene gjort sitt beste for å spre opplysning og få folk til å bli interessert i o-sporten. På Turistforeningens «God Tur» utstilling repr. som hver kveld underviste og forklarte publikum bruken og nødvendigheten av kart og kompass.

Reidar Førsvold har deltatt i løypeleggingskurs den 3. og 4. februar på Homsi-hytta, og Reidar Bergslien deltok på N.O.F.s løypeleggingskurs i Lynghytta i Nordmarka i mai måned.
Den 6. og 13. mars ble det holdt et instruksjonskurs for medlemmene. Det ble holdt i spisesalen på K. Grudes Konfeksjonsfabrikk A/S, Ladegårdsveien, og ledet av Johs. Sjurseike. Det var ca. 15 deltakere.
I april var det også vist frem film og drevet instruksjon en kveld hos Reidar Bergslien.

Utendørstreningen har vært ledet av Odd Kjeldås, Johs. Sjurseike og Olav Høiland. I vår, da treningen skulle begynne, undersøkte treningsutvalget flere steder som de mente det kunne være høvelig å trene fra. Blant disse var SIF stadion, Vikingparken og Ungdomsherberget i Schankeholen. Det viste seg desverre å by på mange vanskeligheter, blant annet strømvansker. Imidlertid fikk klubben en ordning med Hillevåg Folkebad, og det har vært trenet derfra 2 ganger i uken hele sesongen. Da bortsett fra en stund i høst, da treningen på tirsdag ble lagt til stadion, for at medlemmene skulle få anledning til å ta idrettsmerket. Det har vist seg at Hillevåg Folkebad på mange måter er et utmerket sted å trene fra, så det blir sikkert slik også for ettertiden.

Frammøtet har vært jevnt bra hele sesongen. En spesiell honnør bør oppmannen Odd Kjeldsås få. Han har ikke skoftet noen trening i sesongen. På treningskveldene har det vært anledning til å få instruksjon for de som ønsket det. Ellers er det blitt arrangert spesielle instruksjonskvelder med klubbens aktive som instruktører. Den 6/3 ble det arrangert trening og instruksjon i Sørmarka (hoppbakken). Det møtte 10-12 nye medlemmer. De fikk først litt teori, og etterpå bar det ut i skogen, for å prøve kunnskapene i praksis. Instruksjonen ble ledet av Reidar Bergslien. Den 13/3 ble det arrangert en lignende instruksjonskveld med 11-12 deltakere.
Søndag 1/4 ble det arrangert instruksjonstur til Foss-Eikeland. Treningsløypen til R.O. ble benyttet. Dessverre ble det kaldt og surt vær, så det møtte bare opp 12 – 13 stykker tilsammen, men det ble likevel en vellykket tur.
(…hopper over et par linjer …)
Den 31/5 ble det arrangert treningsløp på Lauvås. Odd Kjeldaas og Kjell Hustoft satte sine motorbåter til disposisjon, og ca. 20 mann ble fraktet over fjorden. Erling Sola hadde laget en morsom løype, som bydde på litt av hvert for en orienterer. Det var derfor svært få som greide å fullføre før mørket falt på, men ellers var turen i alle deler vellykket. Vi var hjemme i byen igjen i 24-tiden.

Den 25/5 ble det arrangert fellestur for medlemmene med venner. Det var meningen at de som ville, kunne få instruksjon og samtidig få prøve seg i terrenget. Turen var spesielt beregnet på de passive i klubben. Imidlertid møtte det bare opp 3 mann og 1 kvinne, men disse hadde det svært hyggelig likevel. Turen gikk over Tou Driftland Sør-Skår.

Sesongen

Klubben har i år arrangert 6 løp; 1 KM individuelt, 1 kretsløp og 1 skoleløp samt 3 treningsløp. 41 av våre medlemmer har startet i forskjellige o-løp i sesongen og vi har fått
16 1. premier,
15 2.premier,
18 3. premier,
14 4. premier,
15 5. premier,
7   6. premier,
13 8. premier,
4   9. premier
3  10. premier.

I budstikkløpet fikk klubben sølv og bronsemedaljene.
Sølvlaget bestod av: Olav Zackariassen, Johs. Sjurseike og Olav Høiland.
Bronselaget bestod av: Kristian Gundersen, Magnus Sjurseike og Odd Kjeldaas.
Dessuten tok vi 4., 5. og 8. plassen.

I KM individuelt vant vi gull (Olav Zackariassen) og bronsemedaljene (Magnus Sjurseike). Dessuten tok o-klubben Gustav Steenslands vandrepokal med følgende lag: Marton Birkeland, Finn Lenschow og Henrik Seglem.

Det har foreløpig ikke vært noe særlig fart i nyrekrutteringen av unge til klubben, men de vi har av gutter og juniorer har vist godt igjen på premielistene. De har praktisk talt greid å ta samtlige plasseringer i sine klasser i sesongen. Dameklassen er også svært beskjeden foreløpig, men våre unge damer møter trofast opp, og vi håper at det snart kommer fler. Kari Høiland vant sin klasse i årets Merkeløp.

O-klubben debuterte med sitt kretsløp på Vervik 6/5. Løypelegger var Sverre Mauritsen og kontrollør Erling Sola. (… kuttet nederst på siden av arket, og derfor også begynnelsen på neste ark …)

KM individuelt for kvinner og menn ble arrangert av o-klubben den 30/9 på Ølesund. Løypelegger var Karsten Berntsen og kontrollør Birger Dahle SI. Terrenget var godt utnyttet og det var mange pene ord å høre om løypa. Siste posten var en hard nøtt å knekke for mange, og resultatene ble nok en del forskjøvet på grunn av den. Flere av de sikreste orientererne rotet seg bort der.
Medaljevinnere ble: Gull – Olav Zackariassen, Sølv – Andres Dagestad, Vaulen og Bronse – Magnus Sjurseike.
Magnus Sjurseike ble nr. 1 i kl. 4 – 5 fulgt av Johs. Sjurseike og Odd Kjeldaas. Marton Birkeland ble nr. 2 i kl. 3, og Petter Mikarlsen nr. 1 i gutteklassen. Vår beste junior var Henrik Seglem som ble nr. 5.

Den 23/9 arrangerte klubben skoleløp i Sørmarka. Magnus Sjurseike hadde laget en god løype. Han hadde ellers sammen med Reidar Bergslien og Johs. Sjurseike lagt arrangementet godt til rette. Det startet ca. 30 stk.f ra de forskjellige skolene. Dette er jo ikke svært mange, og det kan tyde på at samarbeidet med skolene må tas mer alvorlig. Det må drives mer propaganda og opplysningsvirksomhet blant skoleungdom.

Sluttbemerkning

Når vi ser tilbake på dette første driftsåret, har vi all grunn til å være fornøyd. Klubben har gjort alle dystre spådommer til skamme. Medlemstilslutningen har vært over all forventning, og de resultater som er oppnådd skulle love godt også for fremtiden. Vi har en liten, men sterk flokk av gutter og juniorer som sikkert vil gå opp i toppklasse når den tid kommer, og vi håper at kvinnene vil komme mannssterke etter. Fortsetter vi som vi er begynt, er vi snart kretsens beste lag.

O-klubben har også vært med på landskonkurransen for avlagte idrettsmerkeprøver. 8 av klubbens medlemmer har avlagt prøven.

O-klubben vil takke alle som har vært behjelpelig med våre arrangementer, enten som postbetjening, teknisk personell eller annet. Vi takker også firmaer som har ytt gavepremier, og Røde Kors som alltid er villige til å ta en tørn, glemmer vi ikke.

Vi takker også løypeleggere og kontrollører for godt arbeid, og håper de stiller opp like velvillig neste år.

Orienteringsklubben i Stavanger
Reidar Bergslien
Formann

Herman Th. Værland
Sekretær

Regnskap for året 31/1 - 21/10-51

Utgifter og inntekter
Administrasjon                    153,65
Instruksjon og trening             58,25
Representasjon                     44,00
Kont. til krets og forbund        122, 50
Medlemskontingent                  550,00
Utlodning                          130,50
Stevner og møter                   22,98
Overskudd                         269,12

                                   680,50      680,50

Balansekonto
Kassabeholdning                   269,12
Kapitalkonto                      269,12
=                                 269,12      269,12
Stavanger, den 31. okt. 1951
Ommund Godal
kasserer

Revidert og ettertellet kasse
Stavanger, den 18/11-51
E. Andreassen jr.

Legg igjen en kommentar