Klubbhåndbok

Vi har utarbeidet første utgave av en klubbhåndbok. Denne er basert på NIFs mal som var svært omfattende og hvor mye ikke var så relevant for vår klubb, men vi håper vi har fått med det viktigste.

Vi vil gjerne ha tilbakemeldinger på eventuelle feil, forglemmelser eller innhold som bør tas med i neste utgave. Målet er å revidere klubbhåndboken årlig.

Klubbhåndboken 2022

Denne utgaven er utgitt 13. desember 2022