Arrangere løp

Vi har på siden her samlet litt informasjon for de som skal arrangere løp for klubben. Savner du noe eller kan bidra mer mer nyttig informasjon gi tilbakemelding.

Tips og huskelister for arrangører

Under er det lenket endel dokumenter som kan være nyttige når du skal arrangere løp, enten det er treningsløp, nærløp eller krets/rankingløp mm.

Filer fra løypeleggerseminar 14 januar 2015 i Stavanger

Huskeliste for arrangører

RO-skjermen 2021

Tidtaking på o-løp Manual Jørgen 2019

Sjekkliste for o-løp (regneark)

Erfaringsark for kiosksalg 2016

Maler innbydelser og PM: