Om oss

Stavanger Orienteringsklubb ble stiftet i 1. desember 1950, og har siden da vært en aktiv orienteringsklubb. Medlemstallet har variert opp gjennom årene, men vi er snart 200 aktive medlemmer.

Medlemmene deltar på løp både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Klubben har mange kart, arrangerer hvert år flere o-løp og har turorienterings opplegg.

Styret for 2021 består av:
Leder                 Pål Bårdsen Telefon 951 76 592
Nestleder          Tone Torgersen
Styremedlem     Morten Ronæss
Styremedlem     Øyvind Rummelhoff
Økonomiansvarlig Haldis Glendrange faktura@o-klubb.no
Varamedlem     Harald Kalager

Arrangementsutvalg:
Knut Jonas Espedal (utvalgsleder) arrangement@o-klubb.no
Øyvind Rummelhoff

Sportslig utvalg:
Tone Torgersen (utvalgsleder) so.sport@o-klubb.no
Harald Kalager
Espen Karlsen
Nina Karlsen
Martin Blystad

Anleggsutvalg:
Torbjørn Evensen (Utvalgsleder),  anlegg@o-klubb.no
Pål Bårdsen
Arne Østensen
Stein Arne Olsen
Morten Ronæss (Materialforvalter)

Økonomiutvalg:
Haldis Glendrange,  faktura@o-klubb.no

Kontrollutvalg:  
Berit Ebbel Moi Olsen
Pål Gjerden
Vara: Arne Østensen

Andre verv:
Oppmann:
Tur-O ansvarlig: Kjetil Wirak, turo@o-klubb.no

Ansvarlig for politiattester: Nestleder
Kvinnekontakt: Tone Torgersen

Er det noe du lurer på, kontakt oss på e-post stavanger@o-klubb.no

Postadresser:
Leder: Pål Bårdsen, Bennettersgt 5, 4024 stavanger
Kasserer: Haldis Glendrange, Nilsebuvn 1, 4019 Stavanger (faktura@o-klubb.no)

Årsmeldinger

Lov for Stavanger OK
Loven for klubben ble oppdatert etter krav fra NIF på ekstraordinært årsmøte 15 mars 2016. Denne ble godkjent av idrettskretsen 18 mai 2016. Loven finnes her: Lov Stavanger OK

Årshjul
Klubbens Årshjul

Legg igjen en kommentar