Skiorientering på Hedlebrekk/Gullingen

Suldal O-lag har sattt ut 40 poster i  same terreng der KM mellom gikk i 2023 som Skiorientering.
Postene er fordelt på 2 områder med totalt 40 poster som du kan ta. Opplegget er gratis!

Du finn info og kart på turorientering.no: https://www.turorientering.no/next/orienteering/organizer/360

Kart kan du finne anten i Turo-appen eller du kan få fysisk på:

  • Gullingen Skisenter/Turistsenter
  • Coop ekstra Sand/Suldal Turistinformasjon
  • Joker Suldalsosen 

Viss du er ut etter krevande orientering er nok dette ikkje interessant. Vi prøver å nå barn/unge til å ha det kjekt. Postene ligg ofte ikkje langt i frå oppkjørte skiløyper.

God tur!