Treningsløype på Lyefjell

(Joglamyr – bilde fra Ut.no)

Stavanger Orienteringsklubb vil snart overta terrenget Åsen/Lye fra Klepp IL, så dette området kommer til å bli mer benyttet framover. Dette er et flott og variert o-terreng med både åpent beitelandskap og lauvskog. Leif Kåre Lende bor i området og har lagt en treningsløype i Åsenskogen. Kartet her er ikke synfart, så små koller kan være steiner og motsatt, men det digitale kurvebildet stemmer nok godt og stier etc er godt opp. Start er innenfor gården som vi tidligere pleide ha samlingsplass på 80-90 tallet for dem som husker dette.

For å få litt tråkk i terrenget der de gamle stiene går, har Leif Kåre laget en UsynligO-løype der stiene kan være til god hjelp for løperne. Regner med du kjenner til UsynligO-appen. Hvis ikke, finner du informasjon på https://usynligo.no/. Løypekartet lenket til under er beregnet på utskrift i A4 størrelse. Hvis noen har lyst å prøve, så er det best å kjøre til Åsen og parkere på den anlagte parkeringsplassen der: https://goo.gl/maps/2sQDn3A3N4WKpraM9

Det fungerer best hvis en venter med å starte appen til en nærmer seg startpunktet. Startpunktet er et stykke bortover fra parkeringsplassen på Prestveien, her: https://goo.gl/maps/gvriou347f8fEPDR6

Det gjenstår en del merking av stiene, men jeg antar jeg blir ferdig med det i løpet av uken. Merkingen blir delvis merking, dvs at det i det minste vil bli en merkestokk der en sti begynner eller er i kryss med en annen sti. 

Du kan lasten ned kart for turen her: https://o-klubb.no/wp-content/uploads/2023/04/AasenskogenLoype.Trening1.pdf