Innkalling til Årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb torsdag 9. februar 2023

Velkommen til årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb torsdag 9. februar 2023 kl 17:30.
Forslag til årsmøtet må være styret i hende innen 25. januar, og årsmøte papirene prøver vi ha klare en uke før møtet.

Papirer legges ut her og oversendes som lenker i fellesepost.

Last ned innkallingen her: Innkalling Årsmøte.

Velkommen

Etter årsmøtet blir det også i år Rekefest, med reker og pizza for dem som heller vil ha det, premieutdeling, quiz og bingo, egen innkalling og påmelding til rekefesten kommer som eget innlegg.