(PM) Høstkarusell ved Litle Stokkavatn lørdag 10. desember

Flere bilder fra løpsområdet lenger nede i innlegget.

Alle er velkomne til årets siste Høstkaruselløp, som denne gang går i området ved Litle Stokkavatn, denne gang blir det med snø i terrenget og kanskje mer vinterløp enn høstløp. Samlingsplass er ved fotballbanen på sørsiden av Litle Stokkavatn. Start ligger ca 500m fra samlingsplass/mål.

Starttid mellom kl 13-14:00, brytetid er kl 15:00, som bør være tilstrekkelig for alle. Løypene går kun i skogsområder så terrengsko anbefales benyttet. Terrenget er stort sett lauvskog, og stort sett alt løvet ligger nå på bakken, noen steder i halvmetertykke lag med litt snø på toppen, så du får stort sett bedre oversikt over terrenget enn kartet viser. Vær obs på tegn for undervegetasjon, dette er i mange tilfeller bjørnebærbusker som er lurt å unngå.

Det er parkeringsplasser nær samlingsplass, se kart fra innbydelsen: Oversiktskart. Det er ingen merking fra parkering til samlingsplass eller fra Samlingsplass til start. Kart utleveres på samlingsplass for alle løyper og vegen til start vises på kartet.

Det vil ikke være parkeringsvakter eller merking til samlingsplass, så bruk kart i lenken over eller se plassering på Eventor for å finne fram.

Det er 4 løyper å velge i:

Løype
Lengde
Nivå
Ant. poster
Lang 4,1 km A 24
Mellom 3,1 km A 19
Kort 2,0 km C 16
Nybegynner 1,5 km Ny 10

Kartet er i Sprintnorm, oppdatert til 2019 normen og delvis oppdatert i løpsområdet før løpet. Målestokk er 1:4000, med 2m. ekvidistanse, men Langløypa printes i 1:4200 for å få litt å gå på i kantene.

Terrenget er svært lettløpt med god bunn, men noen partier med noe stigning. Det er en god del stier og grusveger i området og o-teknisk er det ikke spesielt krevende. Siste del av løypene går i terreng som ikke har vært brukt til o-løp på 30 år. De fleste av postene vil stå på postbukker (det er stempling på alle poster), men endel poster, spesielt i langløypa er postenheten i snor.

Snøen er hardtråkket på noen av stiene så disse er glatte noen steder, men i terrenget er det stort sett mykt og godt grep.

Påmelding til løpet gjøres som vanlig i Eventor: https://eventor.orientering.no/Events/Show/17302
Startkontingent kr 50,- for deltakere som ikke er medlemmer Stavanger OK. Aktive klubber ettersendes faktura, mens andre betaler med Vipps eller kontanter ved start (Vi har ikke med vekslepenger).

Det vil ikke være løse postbeskrivelser ved start, vil du ha dette må denne skrives ut selv. Løse postbeskrivelser

Under finner du litt bilder fra terrenget: