Årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb

Årsmøte for sesongen 2021 blir torsdag 10. februar kl 17:30.

Forhåpentlig blir det fysisk møte med etterfølgende Rekefest, men beslutning om dette vil vurderes etter gjeldende smittevernregler når det nærmer seg litt mer.

Saker til årsmøte må sendes styret senes en uke før møtet, dvs innen onsdag 2. februar. Årsmøtepapirer vil være klar ca en uke før årsmøtet og sendes via klubbens e-postliste samt legges ut på hjemmesiden.