Årsmøte i Stavanger Orienteringsklubb

Klubbens årsmøte blir avholdt torsdag 10. februar kl 17:30, som nettmøte på GoogleMeet. 
Vi hadde håpet å kunne ta det som et fysisk møte, men blir litt for kort frist til å få i stand et fysisk møte.

Link til nettmøtet: https://meet.google.com/ivk-xujg-qfy
Det er en fordel om alle kommer inn litt før oppsatt tid. Du kan teste at alt fungerer (Lyd og video) ved å lage et testmøte for deg selv.

Årsmøtepapirer sendes via klubbens e-postliste samt legges ut på hjemmesiden.