Velkommen til KM-helg i Hjelmeland 11-13 juni

Utsikt på Fundingland

Nå er i gang igjen! Det blir O-helg i Hjelmeland 11-13 juni hvor det er mulig å få med seg 3 løp denne helgen i både sprint, mellom og Ultralangdistansene. Været har vært flott de siste ukene så terrengene vil være fantastiske selv om det skulle komme en byge nærmere løpene. Vi vil legge ut mer informasjon her de nærmeste dagene, så følg med her.

Mer informasjon finnes under, så les videre.

 • Kartene:
  • Sprintkartet i Hjelmeland er tegnet med 2019 norm i 1:4000 og 2m ekvidistanse. Kartet er laget på rekordtid og er ikke helt ferdig, men løyper tilpasses og kartet justeres der det er behov for dette, så vi tror at alle som vil løpe kan få en fin runde. Terrenget veksler mellom skogsområder, skole og barnehageområder og boligfelt. Bunn i skogsområdene er rask og stort sett åpen.
  • Kartet til Ganddal IL over Hovdaneset er tegnet i normal kartnorm i målestokk 1:7500 og med 5m ekvidistanse. Kartet er nytt i 2020 og har god lesbarhet. Terrenget er stort sett åpen skog med blåbær og røsslyng samt noen områder med hogstfelt og kystlinje. Lite stier.
  • Kartet over Fundingsland var nytt i 1981 i 1:15000 og 5m ekvidistanse, men er i vinter digitalisert og alle løypene vil printes på 1:10000 med 5m ekvidistanse. Kartet var det første i Rogaland med gul myr og lysegult for åpne områder, slik at kartet var tilnærmet dagens norm og er i digitaliseringen oppdatert til dagens norm. Siden 1981 er mye av stiene grodd igjen, dette er retten på kartet, men terrenget består nå av åpent skogsterreng med myrområder og noen åpne områder i høyden. Terrenget har lettløpt bunn, men varierende og tildels tung kupering. Kartet ble laget til KM Lang og KM-stafett i 1981!
 • overnattingsmuligheter
  • Det er mange overnattingsmuligheter i området fra hotell til hytter, camping eller telting i naturen. Lenke til noen av de mest sentrale er listet under:
 • Hvordan komme til løpene:
  • Se innbydelsene

Bilder fra Hjelmeland sentrum:

Bilder fra Hovdaneset:

Bilder fra Fundingsland: