Egentrening i gammelt nytt terreng

Klubben har mange eldre kart som ikke er digitaliserte. Disse egner seg ikke til vanlige o-løp da de er tildels ganske utdaterte, men til egentrening fungerer disse bra.

På UsynligO (http://usynligo.no) ligger det nå mange løyper i vårt distrikt, blant annet to av våre eldre analoge kart.

Tau og Idse – Kartet på Tau er fra 1986, og kartet på Idse er fra 1991. Terrenget på Tau er tungt og vegetasjonen har vokst mye på 35år, det er kommet til nye stier og gjerder er fjernet, men kurvebildet, myrer og steiner stemmer godt, men steinene skal være ganske store for å får være med på kartet. Postene er markert i terrenget med brun papp festet på trær med blå ulltråd.

På Idse har det også skjedd endel. Flere stier er større enn på kartet og det er bygget noen flere hytter, men postplasseringene er stort sett uberørt av dette.

En liten videosnutt med noen bilder og litt hoppet filming med mobil i hånden

Tidtaking og postmarkeringer (med lyd) kan du gjøre med UsynligO på mobilen.

Kart kan du finne på hjemmesiden til UsynligO, men har også lagt kartene til under her. Her finner du også kartene for løypen på Grødem og i Sørmarka.

Den lengste løypen på Tau: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Tautur-Lengre.pdf
Den kortere løypen på Tau: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Tautur-kortere.pdf

Langløypa på Idse: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Lang.pdf
Mellomløypa på Idse: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Mellom.pdf
Kortløypa på Idse: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Kort.pdf
Postplukk på Idse: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Postplukk.pdf

Lang A-løype i Sørmarka: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/LangA.pdf
Mellom A-løype i Sørmarka: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/KortA.pdf
Mellom C-løype i Sørmarka: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/MellomC.pdf

Løypa på Grøden: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Grodemloype.pdf

God tur