Velkommen til SO-cup 16-29 april

SO-cup gjennomfører vi selv i disse Koronatider. «Løpet» går i Sørmarka over 2 uker. Postmarkeringer settes ut 16. april og tas inn ved månedsslutt. Tidtaking skjer i UsynligO eller Livelox (du velger selv), så setter vi opp resultatlister i etterkant.

Klasseoppsett for rangering i SO-cup blir tilsvarende som i fjor, men inndelingen gjøres manuelt, så her melder du deg bare på løype. Les mer i innbydelsen.

Last ned innbydelse: http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-16_innb.pdf

Meld deg gjerne på i Eventor før du løper så vet vi sa hvor mange som starter/løper. https://eventor.orientering.no/Events/Show/12843

Georefereringen av kartet er ikke helt 100%, så i innstillingene i Appen kan du øke radiusen på når programmet registrerer posten. Alternativt velg «Endre til postplukk» når du kommer i mål (eller underveis).

Last ned løypene her:

http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Langl-ype.pdf
http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Melloml-ype.pdf
http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Kortl-ype.pdf
http://www.o-klubb.no/wp-content/uploads/2020/04/Nyl-ype.pdf

Vi håper mange blir med og at alle får til tidtakingen på mobilen via UsynligO eller Livelox). (Får du det ikke til å fungere som det skal vil også gpx filer eller egen tidtaking godtas.)

God tur! Husk at du ikke skal berøre postdetaljer eller postutstyr og at du holder avstand til turgåere og andre du treffer på.